ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට අනුව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදීව හා සාමකාමීව ගැටළු විසඳාගනිමු – මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයෙන්...

පසුගිය සතිය තුළ ශී‍්‍ර ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඇතිවූ චලනයන් හේතු කොටගෙන රට තුළ යම් නොසන්සුන්කාරී වාතාවරණයක් නිර්මාණය වී ඇති බව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ අදහස බව...

Special academic presentation on Human Animal Conflict delivered MP’s Of Parliament

MP Research Collective representatives which is comprised of Academic personals who are subject matter experts delivered this special session on 'Human-Animal conflict in Sri...

මන්ත්‍රී සාමූහිකය හා ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලය අතර එකඟතා රැසක්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ පිරිසිදු දේශපාලනයක් සඳහා වන මන්ත්‍රී සංසදය හා ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ඒකකය අතර පාර්ලිමේන්තු වාදවිවාදවලදීත්, නීති හා...

මහජන නියෝජිතයින්ගේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලුවක් තිබෙනවා – මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය

මහජන නියෝජිතයින් සිය වගකීම අවබෝධකොට නොගෙන ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ඨවන ආකාරයට ක්‍රියා නොකිරීම බරපතල ප්‍රශ්නයක් බව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය පවසයි. කොළඹ සාමාජයීය හා සාමයික කේන්ද්‍රයේදී අද...
 Smiley face