පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් වෙනුවෙන් වන මීළග වැඩමුලුව ඇඹිලිපිටියේදී

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සිදුකරන පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ මීළඟ වැඩමුළුව හෙට (04) හා අනිද්දා (05) දෙදින තුළදී...

පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ දෙවන වැඩමුලුව අද

පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීම වෙනුවෙන් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා එක්ව දියත් කරන වැඩමුලු මාලාවේ දෙවැන්න අද (28) මොරටුවේදී...

පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් වෙනුවෙන් වන මීළග වැඩමුලුව මොරටුවේදී

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සිදුකරන පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ මීළඟ වැඩමුළුව ඔක්තෝබර් 28 හා 29 දෙදින තුළදී පැවැත්වීමට...

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ හා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය අතර සාකච්ඡාවක්

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාලව දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් සමග සාකච්ඡා කිරීමට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය තීරණයකොට ඇත. ඒ අනුව ඊයේ (05) දිනයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක...
 Smiley face