යාපනය විශ්වවිද්‍යාල සිද්ධියේ තිරය පිටුපස කතාව – සාමිනාදන් විමල්

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ශිෂ්‍ය ගැටුම හුදෙක්ම ශිෂ්‍ය ගැටුමක්මද යන්න කෙරෙහි මේ වන විට අවධානය යොමු වෙමින් පවතියි. මෙම ප්‍රශ්නයෙහි කවුරුන්ද හරි? කවුරුන් ද වැරදි? යන්න...

චාවකච්චේරි බෝම්බය ආණ්ඩුව බිඳවැටීමේ හැරවුම් ලක්ෂයද?

උතුරේ ජනවාර්ගික අර්බුධය පදනම් කරගනිමින් ඇතිවුණ ත්‍රස්තවාදී අරගලය යුදමය වශයෙන් පරාජය කර ගතවූ සය අවුරුදු තුළ දකුණේ ජනයාට ත්‍රස්තවාදී උවදුර පිළිබඳව අනියත බියක් ඇතිකල...

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුද?

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බවට සංවාදයක් ආරම්භ වන්නේ දශකයකට පමණ පෙරාතුවය. එහෙත් එම වෙනස තවමත් ඇති කර ගැනීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායකය හෝ...

Should there be a change in the electoral system of Sri Lanka ?

The dialogue on a change in the electoral system of Sri Lanka started initially about a decade ago. Yet neither the legislatives nor the...
 Smiley face